DPO On Demand | Hrvatska

O klubu

Zašto smo osnovali DPO klub

Jeste li spremi za novosti koje je donijela Opća uredba o zaštiti osobnih podataka?

U svibnju 2018. stupila je na snagu Opća uredba o zaštiti podataka i jednako se primjenjuje ​​na ovom području u svim državama članicama EU.

Uredba je donijela mnoge novosti, koje će voditelji obrade i izvršitelji obrade morati uzeti u obzir.

Ovo su samo neke:

  • Obveza dokumentiranja svake povrede podataka i izvještavanja o incidentima - o povredi osobnih podataka (obavještavanje nadzornog tijela u roku od 72 sata od otkrivanja povrede i informiranje nositelja podataka o povredi).
  • Nova ili sadržajno dopunjena prava subjekta podataka, a time i obveze operatera; uključujući pravo na zaborav, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenošenje podataka, pravo na ispravak itd.
  • Obavezna procjena utjecaja zaštite podataka, prije obrade, u fazi planiranja obrade osobnih podataka, što bi moglo predstavljati značajan rizik za prava i slobode pojedinaca.
  • Obvezno imenovanje službenika za zaštitu podataka (DPO) pri voditelju obrade/izvršitelju obrade koji je tijelo javne vlasti (državna tijela i lokalna samouprava) i za voditelje obrade/izvršitelje obrade u privatnom sektoru koji profiliraju pojedince i za voditelje obrade/izvršitelje obrade, koji obrađuju posebnu kategoriju osobnih podataka (osjetljivi osobni podaci).

Kako službenik za zaštitu podataka dobiva mnoge složene odgovornosti, usredotočit ćemo se na obrazovanje, druženje i razmjenu znanja i iskustava u DPO klubu.

Za sve službenike za zaštitu osobnih podataka osnovan je Klub službenika za zaštitu osobnih podataka - koji pruža podršku mreži službenika, gdje možete razmjenjivati znanje, iskustva, konzultirati se sa stručnjacima, pripremati komentare u prvoj fazi tzv. implementacije zakonodavstva u Hrvatskoj i kasnije općenito kao i sektorske odredbe vezane uz zaštitu osobnih podataka. Kada je nužno, bit ćemo sposobni odgovoriti jedinstveno. Ujedinjeni smo jači.