DPO On Demand | Hrvatska

O dodatnoj kvalifikaciji

Jedini na području Hrvatske posjedujemo kvalifikaciju priznatu u sklopu Europskog kvalifikacijskog okvira

Foto: Bigstock

Posjedujemo akreditaciju iz Slovenije koja omogućuje izdavanje potvrde o dodatnoj kvalifikaciji – stručnjak/stručnjakinja za zaštitu osobnih podataka.

Ministarstvo rada, obitelji, socijalne skrbi i jednakih mogućnosti Republike Slovenije donijelo je na temelju zahtjeva Info hiše (Info House – Slovenija) Odluku o uspostavljanju programa izobrazbe za stjecanje dodatne kvalifikacije – Stručnjak/stručnjakinja za zaštitu osobnih podataka prema Slovenskom kvalifikacijskom okviru (SKO) odnosno Europskom kvalifikacijskom okviru (EKO). Program je upisan u evidenciju pri Centru Republike Slovenije za strukovno obrazovanje.

Po završetku programa izobrazbe i uspješno položenog ispita pred stručnim povjerenstvom, dobit ćete Certifikat o stečenoj dodatnoj kvalifikaciji Stručnjak/stručnjakinja za zaštitu osobnih podataka.

Obrazovanje se provodi skupa s našim partnerom – Eduka Centar, koji brine da cjelokupnoj organizaciji provedbe obrazovanja u okviru svojih aktivnosti na području dodatne kvalifikacije.


Naši predavači ispunjavaju stroge profesionalne uvjete i daju vam znanje kako s pravnog tako i sa IT te komunikacijskog područja.


Zašto se odlučiti za dobivanje certifikata:

  • stječete znanja i kompetencije koje se zahtijevaju od ovlaštene osobe za zaštitu osobnih podataka;
  • povećana je potražnja na tržištu rada za stručnjacima iz područja zaštite osobnih podataka;
  • znate da za rad na području zaštite osobnih podataka nije dovoljno pročitati Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR).

Mogu li sa certifikatom biti DPO – službenik za zaštitu podataka?

Službenik za zaštitu podataka (DPO) se imenuje na temelju profesionalnih kvaliteta, a osobito stručnog znanja o zakonodavstvu i praksi sa područja zaštite osobnih podataka i sposobnosti ispunjavanju zadataka DPO-a.

DPO će obavljati važne zadaće pri voditelju/izvršitelju obrade – zadataka savjetovanja i obrazovanja kako bi se osigurala usklađenost sa propisima sa područja zaštite osobnih podataka; on je neovisan, što znači da za svoj rad ne smije primati nikakve upute i ne smije biti otpušten ili kažnjen zbog izvršavanja svojih zadaća. Osobi na položaju DPO mora biti omogućeno izvještavanje samog vodstva voditelja ili izvršitelja (poduzeća, tijela ili organizacije) kod kojega će raditi. Njegov položaj unutar voditelja/izvršitelja obrade mogao bi se usporediti u prvom redu s položajem unutarnjeg revizora.

Osim nadzora nad obradom osobnih podataka unutar voditelja/izvršitelja obrade, DPO će biti dužan komunicirati s ispitanicima čiji se osobni podaci obrađuju pri voditelju/izvršitelju obrade te im odgovarati na njihova pitanja/zahtjeve u vezi s pravima koja im daje Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Nakon što inspekcija od strane Agencije za zaštitu osobnih podataka posjeti voditelja/izvršitelja obrade, DPO će biti taj koji će morati aktivno sudjelovati u tom postupku i odgovarati na pitanja.

Certifikat Stručnjak/stručnjakinja za zaštitu osobnih podataka i obveza obavljanja poslova DPO nije garancija da ćete biti imenovani za DPO-a , ali svakako je vrsta potvrde da ste stekli stručna znanja o zakonodavstvu i praksi na području zaštite osobnih podataka.

Certifikat za stečenu dodatnu kvalifikaciju pokazuje da ste usvojili kompetencije prema određenom program.

Kada je potreban DPO?

Službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO) morat će imenovati svi voditelji i izvršitelji iz javnog sektora (državna tijela, općine, javni zavodi, nositelji javnih ovlasti). Voditelji i izvršitelji iz privatnog sektora moraju imenovati DPO u slučaju da:

  1. njihove osnovne djelatnosti obrade se sastoje od postupaka obrade koji zbog svoje prirode, opsega i/ili svrha iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri;

Svaka grupa uključuje sve voditelje/izvršitelje koji stvaraju sofisticirane profile pojedinaca na temelju zbirki osobnih podataka i podataka iz različitih izvora. Bez sumnje, u tu kategoriju spadaju svi voditelji/izvršitelji koji su uključeni u invazivan marketing, posebno bihevioralni, svi koji oblikuju usluge na temelju sklonosti i sposobnosti ispitanika – banke, osiguravajuća društva, klubovi lojalnosti, online trgovine koje svoje proizvode prodaju na temelju preferenci kupaca, agencije za zapošljavanje itd.

  1. njihove osnovne djelatnosti obrade se sastoje od opsežne obrade posebnih kategorija podataka i osobnih podataka u vezi s kaznenim osudama i prekršajima;

Posebne kategorije osobnih podataka su osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, političko mišljenje, vjersko ili filozofsko uvjerenje ili članstvo u sindikatu, genetski podaci biometrijski podaci u svrhu jedinstvene identifikacije ispitanika, podaci u vezi sa zdravljem ili podaci u vezi s ispitanikovom seksualnom orijentacijom. Stoga će svi voditelji/izvršitelji koji u okviru svoje osnovne (ali ne i sekundarna) djelatnosti obrađuju takve podatke morati imenovati DPO. Konkretno to su pružatelji zdravstvenih usluga, genetske banke, pružatelji biometrijskih identifikacijskih sustava, sindikati, vjerske zajednice, političke stranke i slični.

Nakon uspješno završenog obrazovanja nositelji certifikata moći će koristiti posebnu oznaku Info hiše (u potpisu e-maila, na CV-u i drugim osobnim predstavljanjima). Svatko zainteresiran će moći pravo na korištenje oznake provjeriti kod nas ili kod našeg partnera Eduka Centra.

Možete saznati više slanjem e-mail na info@dataprotection-officer.hr.

Dokumenti:

Opći uvjeti

Uvjeti korištenja DPO oznake