DPO On Demand | Hrvatska

Događaji za članove

Organiziramo okupljanja nekoliko puta godišnje kako bi međusobno podjelili svoja iskustva

Članovi DPO kluba sastaju se tri puta godišnje na doručku i na konferenciji o zaštiti podataka, koju organiziramo mi ili u suradnji sa svojim partnerima. Budući je Info House osnovao društva kćeri u više država s ovog područja, svake godine organiziramo konferenciju na temu zaštite podatak i slobode izražavanja.

Doručci su za članove besplatni, a na konferencije članovi ostvaruju 50% popusta za kotizaciju.