DPO On Demand | Hrvatska

Uredba o kibernetičkoj sigurnosti

Objavljena nova uredba o kibernetičkoj sigurnosti

U Službenom listu EU objavljena nova uredba o kibernetičkoj sigurnosti –

UREDBA (EU) 2019/881EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019. o ENISA-i (Agencija Europske unije za kibersigurnost) te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 (Akt o kibersigurnosti).

Spomenuta uredba uspostavlja certifikacijsku shemu kako bi se osiguralo da certificirani proizvodi, procesi i usluge koji se prodaju u EU zadovoljavaju standarde kibernetičke sigurnosti (npr. medicinski uređaji, auti...).

Prema Svjetskom gospodarskom forumu kibernetička sigurnost smatra se vodećim faktorom koji treba uzeti u obzir za pogon 4. industrijske revolucije. Organizacije će trebati usvojiti sveobuhvatne pravne i tehničke akcijske planove u području kibernetičke sigurnosti kako bi maksimizirale svoje mogućnosti, koje pruža nova tehnologija, umanjile kibernetički rizik i zaštitile podatke. Pri tome vam mogu pomoći naši stručnjaci i kolege iz Ascaldere.

Izvor: TechnoLawgy & ENISA