DPO On Demand | Hrvatska

Španjolsko tijelo za zaštitu osobnih podataka kaznilo nogometnu ligu La liga

Španjolsko nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka kaznilo je nogometnu ligu La liga sa 250.000 EUR zbog povrede odredbi GDPR zbog mogućnosti praćenja putem aplikacije i nedostatka transparentnosti.

Španjolsko nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka kaznilo je nogometnu ligu La liga sa 250.000 EUR zbog povrede odredbi GDPR budući je utvrđeno da je aplikacija La Lige korištena kako bi se utvrdilo koriste li kafići u piratske svrhe aplikaciju i to putem mikrofona. Voditelj obrade mogao je aktivirati daljinski aplikaciju kako bi se utvrdilo emitira li piratski signal. Utvrđeno je da se ne pridržava odredbi o transparentnosti, te nije korisnicima dopuštao da povuku svoj pristanak, da se njihovi podaci koriste u tu svrhu.

Optužbe su demantirane te slijedi žalbeni postupak.

Predmetna aplikacija ima 4 milijuna korisnika i koristi se za praćenje nogometnih rezultata. Međutim, La Liga koristila je aplikaciju za potpuno druge svrhe – kao špijunski uređaj za otkrivanje kafića koji prikazuju nogometne utakmice bez plaćanja. Nakon što korisnik instalira aplikaciju i da svoj pristanak, La Liga može daljinskim putem aktivirati mikrofon bilo kojeg mobitela kako bi sustav automatski detektirao koristi li kafić piratski signal.

Nadzorno tijelo smatra da La Liga mora korisnika, ne samo prilikom instalacije aplikacije, obavijestiti o tome već i svaki put kada se aktivira prikupljanje podataka, buduće se radi i o osjetljivim podacima.

Osim manjka transparentnosti, nadzorno tijelo smatra kako aplikacija nije niti u skladu sa člankom 7. GDPR, budući ne omogućuje korisniku aplikacije da povuče privolu o korištenju svojih podataka u tu svrhu.

La Liga je istaknula kako njihov sustav prikuplja signal koji dolazi u binarnom kodu koji se uspoređuje sa odašiljanim signalom i to automatski u samo jednoj sekundi. Signal se niti snima niti pohranjuje, već se samo provjerava poklapali se kod sa originalnim kodom odašiljanog signala. Također su istaknuli kako ne mogu snimati razgovor, jer jednostavno ta tehnologija to ne omogućava. Također, valja podsjetiti kako je španjolski sud nedavno poništio odluku o kazni u visini od 150.000 EUR koja je izrečena Google 2016. godine zbog pratkički iste stvari.

Stoga će postupku pred sudom pokušati dokazati svoje tvrdnje i da ne krše odredbe GDPR.

Izvor: IAPP

Objavio/la

Karlo Paljug