DPO On Demand | Hrvatska

Informacije za pojedince

Društvo Info House d.o.o. je ustanovljeno 2017. godine od strane Info Hiše d.o.o. i Dubravke Dolenc. Kasnije se društvu pridružilo i društvo Ascaldera d.o.o. Više o uslugama koje pružamo te o zaposlenicima i suradnicima možete saznati na našoj web stranici.

Uvod

U svrhu pružanja usluga – organizacije događaja za članove DPO kluba, organizaciju edukacija, slanje e-novosti članovima DPO kluba, u svrhu zapošljavanja te za nesmetan tijek rada Info House obrađuje osobne podatke korisnika usluga unutar granica koje su određene propisima iz područja zaštite osobnih podataka ili izražene volje od strane ispitanika ili organizacije koja je naručila naše usluge.

Vizija zaštite privatnosti ili zaštite osobnih podataka

Osobne podatke koristimo sukladno zakonodavstvu iz područja zaštite osobnih podataka i zakona o zaštiti potrošača. Svjesni smo da je u odnosu korisnika usluge i pružatelja usluge važno povjerenje. Važan sastavni dio ovog povjerenja je sigurnost i povjerljivost osobnih podataka te drugih informacija koje primamo od korisnika usluga.

Svrha obrade osobnih podataka i pravni temelji

Kategorije osobnih podataka i svrhe

U elektronskom obliku u posebnu CMS aplikaciju ili excel tablicu unosimo sljedeće vrste osobnih podataka:

 • Ime i prezime korisnika usluge
 • Adresa prebivališta ili boravišta,
 • OIB,
 • E-mail adresu i telefonski broj,
 • Kompanija u kojoj sudionik edukacije ili član DPO kluba zaposlen (ako je obveznik plaćanja računa poslodavac),
 • Vrijeme i datum korištenja računa, ako je dodijeljen,
 • Vrijeme, datum, vrsta i količina korištenih usluga, pogodnosti, sudjelovanje u događajima i primanje DPO novosti,
 • Komunikacijska arhiva,
 • Druge osobne podatke koje fizička osoba dobrovoljno dostavlja društvu Info House.

U aplikaciji e-računi za potrebe izdavanja računa obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • Ime i prezime naručitelja usluge,
 • Adresu prebivališta ili boravišta,
 • OIB ili PDV broj,
 • E-mail (koristimo sukladno članku 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama – ZEK - za izravni marketing, u okviru kojeg obavještavamo korisnike naših usluga o nadolazećim događajima ili novostima s područja zaštite osobnih podataka,
 • Telefonski broj,
 • Stanje neplaćenih potraživanja,,
 • Specifikacije računa (popis usluga pruženih klijentu).

Ispitanik može obavijestiti Info House, u skladu s člankom 107. ZEK-a da ne dozvoljava korištenje e-mail za direktni marketing.

Info House obrađuje osobne podatke na temelju sljedećih pravila:

Primarna pravna osnova za obradu osobnih podataka je ugovor između Info House i naših naručitelja usluga. Ugovorni uvjeti, ako je ugovor u pisanom obliku (na web stranici Info House možete pročitati Opće uvjete korištenja naših usluga) ili informacije koje dobivamo od stranke u okviru usmenog ugovora su u skladu s sljedećim propisima:

 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • Opća uredba o zaštiti osobnih podataka,
 • Zakon o zaštiti potrošača,
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,
 • Zakon o radu.

Na temelju drugih međunarodnih ugovora, propisa EU te nacionalnih zakona (kao što su porezni propisi) koji traže od Info House da u određenim slučajevima osigura osobne podatke pojedinca državnim tijelima i drugim voditeljima kako bi ispunili svoje zakonske obveze ili odgovornosti te na temelju pisanog obrazloženja nadležnog državnog tijela prosljeđujemo.

Info House u nekim slučajevima traži od svojih korisnika – pojedinaca da daju privolu za obradu njihovih osobnih podataka, kada je obrada tih podataka potrebna za svrhe koje nisu definirane u zakonskim pravnim temeljima, kao npr. za korištenje e-maila i telefonskog broja u svrhu lakše komunikacije (obavijesti o programu i lokaciji događaja, slanje e-računa itd.). U tim slučajevima obrada osobnih podataka odvija se u okviru izjave korisnika o dopuštanju opsega osobnih podataka, svrhe i dogovorenih komunikacijskih kanala do otkaza. U svrhu direktnog marketinga od svake obavijesti, koja je marketinške naravi, sukladno ZEK-u, omogućavamo našim korisnicima odjavu od primanja reklamnih materijala.

Pri korištenju web stranice www.dataprotection-officer.hr, pohranjujemo u skladu sa zakonom na vaš uređaj kolačiće i pritom prikupljamo sljedeće osobne podatke:

 • Informacije o uređaju (vrsta, robna marka i tip),
 • Informacije o operacijskom sustavu (vrsta i verzija),
 • Informacije o web pregledniku (vrsta i verzija),
 • Informacije o postavkama zaslona (npr. rezolucija),
 • Informacije o postavkama jezika,
 • Informacije o prikazanim stranicama.

Prikupljamo tehničke podatke o uređaju i programu kako bismo osigurali kvalitetni jezični prikaz web stranice. Informacije o prikazanim stranicama prikupljamo za potrebe analitike, što nam omogućava poboljšanje sadržaja i korisničkog iskustva. Posjetitelj sam koristi te podatke u trenutku gledanja prema stanju tehnike (state of the art) te ga u trenutku nije moguće jedinstveno identificirati.

Korištenjem kolačića Info House, pored gore navedenih podataka koje prikuplja o posjetiteljima web stranice, također prikuplja sljedeće osobne podatke vlasnika ili korisnika računala, ako je registriran:

 • IP adresu
 • Informacije o lokaciji ili pristupnoj točki do interneta.

Navedene informacije Info House prikuplja u svrhu identifikacije korisnika kako bi se moglo osigurati da web sadržaj, koji je dostupan samo članovima DPO kluba, stvarno bude dostupan samo članovima.

Više o kolačićima i pohrani osobnih podataka možete pročitati u našoj Politici privatnosti.

Prava ispitanika

Pisanim zahtjevom upućenim Info House, Hebrangova 27, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu info@dataprotection-officer.hr pojedinac može zatražiti pristup, dopunu, ispravak, ograničenje obrade ili brisanje osobnih podataka, prigovor na obradu podataka koji se obrađuju u vezi s njom i zahtjeva prijenosa podataka.

Pojedinac može danu privolu o obradi osobnih podataka u bilo koje vrijeme trajno ili privremeno u cijelosti ili djelomično otkazati pisanim zahtjevom upućenim na adresu: Info House, Hebrangova 27, 10000 Zagreb ili na e-mail info@dataprotection-officer.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja je provedena na temelju privole do njezinog opoziva.

Osobne podatke koje moramo pohranjivati na temelju zakona (npr. osobni podaci na računu) ne smijemo izbrisati prije isteka zakonskog obveznog roka pohrane.

Pojedinac ima pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ako smatra da se njegovi osobni podaci pohranjuju ili na drugi način obrađuju suprotno važećim propisima, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rok pohrane osobnih podataka

Info House će obrađivati osobne podatke u opsegu koji je potreban za postizanje svrhe obrade i koliko je to potrebno za postizanje cilja.

Stoga se osobni podaci obrađuju do ispunjenja svrhe ili u okviru zastarnih rokova za obveze koje mogu proizaći iz obrade takvih osobnih podataka, kada je obrada osobnih podataka nužna u kontekstu sklapanja ili izvršenja ugovora, osim u slučajevima kada je zakonom propisano razdoblje zadržavanja osobnih podataka. U tim slučajevima Info House čuva podatke u skladu s zakonskom odredbom.

Direktorica Info House: Dubravka Dolenc, dipl. iur.

Datum: 26.05.2018.

Objavio/la

Karlo Paljug