DPO On Demand | Hrvatska

Korisni dokumenti

Korisni dokumenti za sve koji rade na poziciji DPO-a
AZOP DPIA Procesi obrade koji zahtijevaju DPIA (hr.) Kako napraviti DPIA – upitnik (hr.) Open source PIA software Istraživanja i savjeti Harvard Business Review – Jaka politika sigurnosti o osobnim podacima može spasiti milijune kompaniji (studija – eng.) Big Data – europska analiza prednosti i nedostataka analize podataka (eng.) Nedostaci tehnologije prepoznavanja lica – Izvješće Electronic Frontier Fundation (eng.) preuzmi pdf Postizanje usklađenosti s GDPR-om – Hogan Lovells (eng.) Kibernetička sigurnost Nacionalna strategija o kibernetičkoj sigurnosti RH Europska komisija o kibernetičkoj sigurnosti (eng.) Direktiva o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (NIS direktiva) Obrada osobnih podataka evidencija aktivnosti obrade Uredba EU 2018/1725 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 45/2001 i Odluke 1247/2002/EZ Smjernice nadzornih tijela Smjernice francuskog Povjerenika za informiranje za DPO-a (eng.) Smjernice britanskog Povjerenika za informiranje o brisanju podataka (eng.)

OVO JE SADRŽAJ SAMO ZA ČLANOVE KLUBA SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA.