DPO On Demand | Hrvatska

Zadaci DPO-a

Umjesto vas ispunjavat ćemo dužnosti DPO

Koji su glavni zadaci službenika za zaštitu osobnih podataka?

Glavni zadatak službenika za za zaštitu osobnih podataka je omogućiti primjenu odredbi Uredbe u neovisnoj maniri u organizaciji / društvu / tijelu javne vlasti.

Službenik za zaštitu osobnih podataka mora imati znanje eksperta i praktično iskustvo vezano uz zaštitu osobnih podataka te mora dobro razumjeti Uredbu za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka će biti u obvezi:

  • informirati i savjetovati voditelja obrade/izvršitelja obrade o njihovoj obvezi sukladno novoj Uredbi kao i ostalim odredbama odnosnima na zaštitu osobnih podataka u EU ili državi članici;
  • nadzirati sukladnost postupanja sa osobnim podacima sa propisima i odredbama i politikama društva;
  • podizati razinu svijesti o značaju zaštite osobnih podataka i podučavati osoblje koje je uključeno u obradu osobnih podataka;
  • pružati savjet, gdje je potrebno vezano uz procjenu učinka rizika na zaštitu osobnih podataka;
  • nadzirati implementaciju politike upravljanja i upravljanje zbirkama osobnih podataka,
  • surađivati sa nadzornim tijelom za zaštitu osobnih podataka (Agencijom za zaštitu osobnih podataka),
  • biti kontakt točka za nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka vezano uz obradu osobnih podataka.

Svaka stragegija upravljanja osobnih podataka zahtijeva nekog sa cjelovitim pogledom na ukupno poslovanje koje je neovisno od bilo kakvog sektora voditelja/izvršitelja obrade.

Stručnjak u polju zaštite osobnih podataka može biti vaša komparativna prednost. Kod pojedinaca raste svijest o njihovim pravima i svi pažljivije biraju društvo kojem mogu provjeriti svoje osobne informacije.

Ako vaša osoba zadužena za zaštitu osobnih podataka ima potrebna znanaj i iskustva pozivamo ga u DPO klub, gdje će pravovremeno biti obavješten o relevantnim događanjima i informacijama te gdje će moći razmjenjivati mišljenja i iskustva sa svojim kolegama i stručnjacima, a čime će se svakako pridonijeti usklađenosti obrade osobnih podataka s propisima.